Knus valgfriheten – vekk med kontantstøtten

Så har vi igjen fått bekreftet at regjeringen vil stramme inn på valgfriheten – nå også for småbarnsfamilier. Finansministeren varsler at målet er at kontantstøtten skal vekk.

Det er delte meninger om kontantstøtten. For Høyre er valgfrihet en sentral verdi. Det betyr også at familier selv skal kunne velge hvordan de vil innrette egne liv. Dersom noen ønsker å være hjemme med barn, fremfor å sende dem i barnehage, så skal de få lov til det. Derfor er kontantstøtten et av flere virkemidler partiet støtter opp om.

Med den sittende regjeringen går nå denne valgmuligheten en sikker død i møte.

Ja til full barnehagedekning! Men hvorfor ikke også ja til kontantstøtte og mulighet til å være hjemme for dem som vil?

Hva mener du?

Reklamer

13 responses to “Knus valgfriheten – vekk med kontantstøtten

 1. Hva jeg mener? Jeg mener så mye at det ligger i egen post (postet litt før deg ser det ut som)

  Flott at du også tar opp saken.

 2. Programsekretariatet

  sissel: Ja jeg så posten din etter at min var postet. Enig med deg i at teamet er viktig å ta opp.

  Kan «avsløre» at Høyre i vårt programarbeid kommer til å sette familiepolitikk på dagsorden blant annet gjennom et eget debatthefte. Jeg forventer at dette blant annet vil bli gjenstand for provoserende spørsmål…

 3. Valgfrihet er selvsagt viktig.

  Men kontantstøtte og valgfrihet har ikke noe med hverandre å gjøre.

  Dersoman man mener folk ikke har mulighet til noe før staten betaler de penger uansett hva de velger, har missforstått.

  Frihet forutsetter også ansvar. Det betyr at man tar konsekvensene av sine valg. Om man da velger å la være å jobb, må det da bety at man sier nei til å tjene penger. Ganske enkelt.

 4. prinsipielt er det mye riktig i kontantstøtten. Man må imidlertid ta inn over seg at innføringen av denne støtten har medført at flere innvandrerbarn begynner på skolen uten å kunne norsk.
  Så kan man jo si at dette er foreldrenes ansvar – men det hjelper ikke disse 6-åringene som får store problemer i skolesystemet og møter på 1. skoledag med et betydelig handicap.
  Det er på tide at også Høyres politikere innrømmer denne negative effekten av ordningen.

 5. Programsekretariatet

  t!g: Valget man står overfor er å hvordan man vil ha økonomisk støtte fra staten: 1) Gjennom en barnehageplass eller 2)kontantstøtte for å være hjemme.

  anonymus: Er enig i at det er et problem at mange innvandrerbarn ikke lærer seg godt norsk. Et forslag Høyres har lansert, er obligatorisk språkprøve fra 4.års alderen – for å avdekke eventuelle problemer tidlig, slik at hjelp kan gis.

  Dersom man virkelig ønsker valgfrihet, skal man likvel avvikle kontantstøtten fordi også innvandrere benytter seg av ordningen – med noen utilsiktede virkninger?

 6. spørsmålet blir vel helst todelt:
  1) er dårlig integrering eller at det blir dyrere å holde barna utenfor barnehagen det største samfunnsproblemet?
  2) Hvordan finne en løsning som gjør at det viktigste blir løst først/best?
  Videre, dersom man mener begge problemer/hensyn er viktige, så bør man finne frem til konkrete forslag som løser begge problemer.

 7. Programsekretariatet

  carl christian: Er vi ikke alle litt ole brum – begge problemstillinger er vikig?

  Om vi tar det prinsipielt er utgangspunktet at det skal bli barnehageplass til alle, og det er innført makspris.

  Undersøkelser antyder at grunnen til at innvandrerforeldre benytter seg av kontantstøtten, er at de ikke har råd til barnehageplass. Skal man gjøre som i Oslo, som hadde forsøk med gratis barnehageplass i innvandrerebydeler. Dvs målrette tiltaket for å få innvandrerebarna i barnehage? Eventuelt skal barnehageplass bli gratis for alle? Da må man vel fortsatt få lov til å velge å være hjemme og få kontantstøtten?

 8. Enig at vi bør finne virkemidler for å motivere innvandrerforeldre til å la barna gå i barnehage hvis de ikke på annen måte kan tilegne seg språket. Jeg siterer følgende fra Statistisk sentralbyrå :

  «En betydelig større andel barn i kontantstøttealder med ikke-vestlig bakgrunn er brukere av kontantstøtte, enn barn i hele befolkningen. Blant alle barn i kontantstøttealder har det vært en nedgang i andelen barn som bruker kontantstøtte i perioden 1999-2004. I 1999 var det 74 prosent som var brukere av kontantstøtte, mens andelen hadde gått ned til 62 prosent i 2004, en nedgang på 12 prosentpoeng. Blant barn med ikke-vestlig bakgrunn har det derimot vært en vekst i andelen kontantstøttebrukere i samme periode på 2 prosentpoeng, fra 76 til 78 prosent.»

  Det er verdt å merke seg at blant de ikke-vestlige innvandrerbarna (som trenger å gå i barnehage), velger nesten 80 % av foreldrene kontantstøtte, mens tallet blant vestlige barn er 50.
  I Oslo er forskjellen større.

 9. Programsekretariatet

  anonymus: Hvilke virkemidler tror du kan være fornuftig å bruke – i allefall vurdere?

 10. Revurdere hele ordningen. Hele prinsippet om at man skal ha penger for å ikke bruke et offentlig tilbud er spesielt.

  Personlig mener jeg at det er faglig støtte for å si at de helt små barna, har det best hjemme hos mor – faktisk mor (ikke far). Selv i likestillingens navn er det noen fagfolk som tør å si dette – spesielt for diende barn.

  Kontantstøtte bør begrenses til barn mellom 3 år og skolealder der kommunen ikke kan tilby barnehageplass.

  Som en kompensasjon kan barnetrygden for de minste barna vurderes hevet.

 11. Programsekretariatet

  anonymus: Er usikker på om jeg er helt enig med deg, men innspillene dine er interessante – så «vi tar dem med oss» 🙂

  Til poenget om å få penger om å ikke bruke et offentlig tilbud: Hvor prinsipielt gjennomtenkt er det? Skal folk i dette landet prisgis det staten mener er riktig, eller skal staten bestrebe seg på å støtte opp om de behov og de valg folk selv tar?

  Mener du f.eks at det ikke skal gis støtte, slik at enhver skal kunne velge en alternativ skole (f.eks. Steinerskolen)? Effekten blir at man bare får tilbud om offentlig skole – for det subsidierer staten. Kun de rikeste sitter igjen med reell mulighet til å velge noe annet…

  Hvordan kan du mene at staten skal bestemme – og at du og jeg som enkeltmennesker har å ta til takke med det vi får? Så får ønsker om andre løsninger forbli drømmer. Hvor i allverden kommer den totale underkastelse for staten fra? Hva i all verden er som sier at staten vet best??

 12. Nå må ikke sekretariatet ta helt av. Jeg bare påpeker negative konsekvenser. Jeg kan også legge til rent likestillingsmessig. Sitat fra likestillingsombudet ifm høringsrunden:

  Problemet er, ut fra et likestillingsperspektiv, ikke at småbarnsforeldre trekkes helt eller delvis ut av arbeidslivet for en periode, men at det systematisk er det ene kjønn som vil velge denne løsningen. Det er allerede i dag betydelig forskjell i kvinner og menns yrkesaktivitet og deltaking i omsorgsoppgaver. Slik kontantstøtten er foreslått vil den øke disse forskjellene mellom kvinner og menn, og dermed forsterke de tradisjonelle kjønnsrollene. Kvinnene blir stimulert til å ta et større ansvar for familiens omsorgsbehov, mens menn vil få et større ansvar for familiens materielle behov. Det vil svekke kvinners posisjon på arbeidsmarkedet og menns posisjon som omsorgspersoner.

  Når det gjelder prinsippet med at de som ikke velger statstøttede løsninger skal ha krav på kompensasjon, kan jeg jo for moro skyld vise til Operaen. Som alle vet er den subsidiert av staten med over kr 1000.- pr billett. Burde da en som ikke går i Operaen, men som i stedet liker å gå på konsert med Vikingerna kreve utbetalt sin del av operastøtten ? Man skal jo ha valgfrihet !

 13. Programsekretariatet

  anonymus: Sekretariatet lover å ikke ta helt av…. bare litt 😉

  Det settes pris på god debatt både med enighet og motforestillinger – og du bidrar positivt!

  À propos lønnsforskjeller så har vi en egen post om det i dag, knyttet til rapporten som likelønnskommisjonen la frem i går. Også den debatten er krevende. Ser frem til å få mere synspunkter fra deg også under det temaet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s