Summen av landsmøtets vedtak

Med helgens landsmøte er Det lange programarbeidet over. Høyre har fått et nytt stortingsvalgprogram som er poengtert og tydelig på politiske veivalg og løsninger. Det er vanskelig å oppsummere alt, så dette blir en veldig summarisk gjengivelse av noen av punktene som nå er vedtatt.

(Noen punkter er gjengitt i kortere form en det som er vedtatt. Hele teksten finnes i referatene og i selve programteksten som vil bli publisert asap til uka).

Høyre vil
– innføre karakterer fra 5. trinn.
– innføre en ordning der russetiden starter 17. mai, og alle eksamener skal være unnagjort før det.
– utvikle system med anonym retting av prøver.
– styrke grunnforskningen (+ stå fast ved målet om 3% av BNP skal gå til FOU)
– avskaffe TV-lisensen og la NRK finansiers over statsbudsjettet.
– fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner.
– sikre begge foreldrene selvstendig opptjeningsrett til permisjonstiden de selv tar ut.
– videreføre kontantstøtten.
– stimulere til økt privat barnehageutbygging ved å fjerne maksprisen.
– redusere det statlige eierskapet i næringslivet betydelig.
– avvikle formuesskatten.
– fjerne araveavgiften.
– åpne opp for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge.
– ha en kraftig økning av investeringstakten i nasjonal transportplan.
– opprette eget vedlokeholdsfond for vei og jernbane.
– styrke lokalbanetilbudet i de folkerike områdene.
– øke vrakpanten betydelig i en periode, for å få en mer miljøvennlig og sikker bilpark.
– stille krav om kvalitetssertifisering av sykehus.
– gi flere pasienter mulighet til å benytte private helsetilbud på det offentliges regning.
– at habilitering og rehabilitering skal være den neste store helsepolitiske satsingen.
– sørge for bedre støtte til tannhelsebehandling for de som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi.
– avvikle ordningen med sprøyterom
-evaluere effekten av lovforbudet mot sexkjøp.
– styrke bemanningen i politiet
– avvikle juryordningen
– være positiv til å bruke elektronisk overvåking av personer som har fått besøksforbud
– redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
– innføre svartidsgarantier (i off sektor).
– føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.
– etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger inntil asylsøknadene er ferdigbehandlet.
– etablere en egen returpolitikk som fører til raskere utsendelse av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge.
– arbeide for at Norge blir medlem i EU så raskt som mulig.
– øke bevilgningsnivået til forsvaret
– opprettholde den allmenne verneplikten
– oppheve politiske begrenseninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan.
– videreføre høyt norsk bistandsnivå.
– at Norge skal være pådriver for ny internasjonal klimaavtale når Kyoto-avtalen går ut.
– styrke innsatsen med sikte på å gjøre Norge karbonnøytralt senest i 2030.
– innføre grønt sertifikatordning.
– stille strenge krav til energieffektivisering.
– legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag, samt vurdere forsiktig utbygging i vernede områder.
– støtte initiativ for å forske på og utvikle kjernekraft i Norge, spesielt med thorium som brennstoff.

NB
– Høyre vil IKKE åpne opp for at det innføres lokalpoliti, IKKE utrede ordning med minmumsstraff, og heller IKKE ha en ny valgreform.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s