Høyre vil videreføre kontantstøtten

Et av punktene som det var dissen på da landsmøte skulle vedta Høyres nye stortingsvalgprogram, var knyttet til kontantstøtten. Debatten og vedtaket på landsmøte endte med at Høyre vil videreføre kontantstøtten.

Det kan imidlertid være greit å få frem argumentene for og i mot, som landsmøte selv tok stilling til. Fra programkomiteens siden lå følgende begrunnelsen bak standpunktene:

Programtekst: Videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrenes valgfrihet.

 Begrunnelse for teksten

Vi mener familier skal ha valgfrihet i hvordan de organiserer sine liv. Etter flertallets mening har kontantstøtte både en ideologisk og en praktisk begrunnelse.

Den ideologiske er at kontantstøtten bidrar til at flere mennesker har mulighet til å gjøre sine egne valg for seg og sin familie. Kontantstøtte er et lite økonomisk bidrag til familier som velger å prioritere andre kombinasjoner av jobb og arbeid enn fulltidsarbeid før barna fyller tre år.

Den praktiske siden er at kontantstøtte også hjelper de som trenger omsorgstilbud på andre tidspunkt enn det tradisjonelle barnehagetilbudet. Kontantstøttedebatten tar ofte sitt utgangspunkt i at man tror at alle jobber eller kan jobbe 9–4, og har regelmessige organiserte arbeidsformer. Det er ikke slik verden er. 1/3 av norske kvinner er i jobber med arbeidstider som er utenfor dette mønsteret. Selv om barnehagenes åpningstider bør kunne utvides, så blir det aldri så individualisert at det passer for alle. Kontantstøtte hjelper også til å kunne strekke tiden hjemme med barn etter en permisjon. Ser man igjen på undersøkelser, så viser de at kontantstøtten brukes hyppigst de første fem månedene etter at barnet er fylt ett år. Alle barn fødes ikke rundt 1. august slik at de står klar som ettåringer til å starte i barnehage i august året etter. Mange familier vil ha behov for å strekke hjemmeoppholdet noen måneder etter at barnet er ett år, eller skaffe seg annen hjelp til omsorgen.

Beløpene som brukes til kontantstøtte over budsjettene, vil falle fremover fordi mange foretrekker barnehage og har brukt kontantstøtte som et hjelpemiddel for å få ordnet et omsorgs- og tilsynstilbud til sine barn fordi de ikke har fått barnehageplass. Likevel vil det for mange være behov for den fleksibiliteten kontantstøtten kan gi enten i noen måneder eller litt lenger. Og det er vel ikke slik at vi ikke kan akseptere at noen familier velger å prioritere eget samvær med barn høyere enn full yrkesdeltakelse i noen år. Med vårt verdigrunnlag bør vi akseptere at andre prioriterer annerledes enn oss selv i balansen mellom jobb og familie.

Blir det noen penger å overføre fra kontantstøtte til annet?

En barnehageplass får offentlig støtte som er mellom 2,5 og 3 ganger så mye som kontantstøtte. Begynner altså ca. 40 prosent av dem som i dag har kontantstøtte, i barnehage, så er det ingen frigjorte kroner til andre tiltak, men økte barnehageutgifter.

Er det ingen problemer?

Jo, hvis barn i fattige familier og i noen innvandrerfamilier holdes hjemme fra barnehage av økonomiske grunner. Men derfor trenger vi å etablere også noen tilbud som gir mulighet for disse barna til å delta sammen med andre barn, f.eks. gjennom åpne barnehager. Men hvis det er dette som er hovedbekymringen, må vi først og fremst se på tilbudene til barna over kontantstøttealder – f.eks. språkstimulering før skolestart eller andre tilbud for de eldste førskolebarna – som ligger i komiteens andre forslag.

Begrunnelse for dissensen:

I dag gjelder kontantstøtten barn mellom ett og tre år og gir en utbetaling på i overkant av 3300 kroner i måneden. Kontantstøtten er i dag for lav til å fremme reell valgfrihet for foreldrene. Samtidig ser vi at færre bruker ordningen, og at økningen i kontantstøttemottakere i stor grad kommer fra minoritetsgrupper eller personer som midlertidig arbeider i Norge. I førstnevnte tilfelle kan støtten gjøre at færre kvinner kommer ut i arbeidslivet, i det andre tilfellet dreier det seg om en ekstra støtte til arbeidstakere som ikke er norske statsborgere. Å fase ut kontantstøtten gir mulighet til å prioritere andre tiltak som øker foreldrenes reelle valgfrihet.

Reklamer

2 responses to “Høyre vil videreføre kontantstøtten

  1. Jeg er helt enig med Erna, stå på Erna, stå på Høyre

  2. Arne:
    Kommentaren din havnet i spam-filteret. Beklager det, men nå er du med 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s