Høyres ja til EU

Det er ikke rart hvordan velgere kan bli forvirret over politikk – særlig når «uhildede» medier gang på gang klarer å formidle ukorrekte standpunkter. Forleden var det skolepolitikk, i dag er det blant annet spørsmål om EU. Den positive siden med dette er jo at det blir debatt om Høyres politikk og som vi da får anledning til å redegjøre for. So here goes:

I Høyres stortingsvalgprogram står blant annet følgende om EU og norsk utenrikspolitikk (utdrag):

 Norge i verden
Høyres mål er å fremme norske interesser og verdier gjennom en aktiv utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det viktigste bidraget til dette er full deltakelse i EU og et styrket forsvar innenfor NATO.

Den fremste oppgaven for utenrikspolitikken er å fremme norske interesser og verdier. Høyre mener dette best ivaretas ved at Norge bidrar til en åpen og fri handel mellom land og støtter opp om internasjonalt samarbeid. Respekt for menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet skal ligge til grunn for norsk politikk. Norge bør stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, bistand eller i miljø- og klimaarbeidet.

Tilgang til EUs indre marked er en forutsetning for å sikre velferden i det norske samfunnet. I dag har vi tilgang gjennom EØS-avtalen, men den gir oss ikke medbestemmelse over alle de lover og regler som vedtas i EU. Det norske samfunnet formes av beslutninger tatt i et politisk system der norske velgere ikke er representert. Utenforskapet svekker dermed norske velgeres grunnleggende demokratiske rettigheter. Høyre vil gi norske velgere selvråderetten tilbake, og erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU.

For å trygge norske interesser vil Høyre:
– føre en tydelig og forutsigbar politikk som støtter opp under de verdiene samfunnet vårt bygger på.
arbeide for at Norge skal bli medlem av EU så raskt som mulig.
– arbeide for at sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning både for Europa og USA blir håndtert i NATO så lenge Norge ikke er medlem av EU.
– styrke innsatsen for å sikre Norge innflytelse over europeisk energipolitikk.
– utvikle norsk Europa-politikk bl.a. ved å bygge ut kontakten mellom Stortinget og Europaparlamentet.
– bygge opp under og styrke FNs rolle og autoritet, samt støtte reformer som kan gjøre Sikkerhetsrådet mer representativt for dagens internasjonale maktforhold.
– at norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner skal ha grunnlag i folkeretten.
– prioritere militære bidrag til operasjoner i regi av NATO og EU.
–  at bekjempelse av terrorisme skal skje innenfor demokratiets og rettsstatens prinsipper.
– arbeide for en åpnere verden og fri handel.

Det er fortsatt ganske utrolig at et parti som påstår det er klart til å gå i regjering nekter å avklare hva det mener om EU-spørsmål.

Reklamer

26 responses to “Høyres ja til EU

 1. og dette er grunnen til at jeg og en del av minnen venner slutter å stemme høyre etter og ha altid gjort det. farvell høyre. så lenge høyre er et eu parru vil de aldri mer få min stemme

 2. Det er imponerende hvordan Høyrefolk fremdeles angriper FRP for sin politikk.

  Jeg er Høyremann men vurderer å bytte til høsten pga ledelesens inkompetanse og ledernes strategiske bomskudd.

  Personlig er jeg for EU. Men, jeg syns det er voksent å la voksne mennesker få lov til å gjøre opp sin egen mening om en så viktig sak.

  Hvorfor må man følge ledelsen i et parti ?
  Eller hvorfor må ledelsen tre nedover sine velgere hva de mener i denne saken ?
  Det spiller INGEN ROLLE!
  Fordi folket skal avgjøre dette i folkeavstemmning og Stortinget skal følge det.

  Jeg syns det er flott at noen vil la folk bestemme seg selv uten å påvirke dem!

  Om noen sier Ja fordi Erna sier ja så bør de tenke seg om. Om noen sier Nei fordi Halvorsen sier nei er de også helt på viddene. Folk må bestemme segselv og at noen vil la dem gjøre det upåvirket er helt supert!

  Det er meningsløst. Vi hadde et «EU valg» før folkeavstemmingen i 1994. Folk stemte folk inn på stortinget etter hva de mente om EU. Så bortkastet! De skulle jo følge folket alikevel. Det spillte ingen rolle! Bortsettfra at SP blir kjempestore!

  Høyre legger opp til dette en gang til. Siden sist har SP byttet side og Høyres mas vil derfor styrke den sosialistiske siden.
  Dere kan fean meg lite strategi og konsekvenstenkning i ledelsen nå!

  Til slutt :
  Dere kan angrips regjeringen for så mye.
  Tjenestedirektivet AP og LO lagde bråk om under
  Bondevik 2 vedtok de uten debatt omtrent.

  Kyoto vil ikke Jens snakke om lenger tross for at han kallte det bærebjelken i klimapolitikken.

  Sykehuskøene vokser.

  Til og med forsvarsministeren sier forsvaret har spart for mye.

  Hvor er næringslivspolitikken ?

  Regjeringen vil ikke snakke om EU saken etter Island kom med søknad.

  Det er SÅ MYE dere kan angripe regjeringen for.

  Og i denne EU tråden snakker du om Høyres eneste samarbeidspartner og kritiserer dem.

  Fy F for et strategisk geni du er!

 3. alex:
  hvis EU-motstand alltid har vært viktig for deg tviler jeg på at du har stemt Høyre. Høyre er det eneste partiet som alltid har hatt et avklart og positivt forhold til EU. Forøvrig – i dette landet har vi hemmelige valg – at du da skal snakke på vegne av så veldig mange andre enn deg selv om hva du stemmer og med hvilken begrunnelse er vel også litt underlig tvilsomt.

  Hei Haakon Fy F;
  Det som er imponerede er at alle aksepterer at Frp stadig vekk krever avklaring fra Høyre. De samme menneskene blir kjempesure når Høyre gjør nøyaktig det samme – bare mye sjeldnere.

  Hvorfor er det galt av Høyre å be Frp avklare hvordan de vil håndtere EU-saken? Det er tross alt en regjering som må sette i gang medlemskapsforhandlinger som det deretter er folkeavstemming over.

  Høyre angriper regjeringen, vi redegjør for Høyres politikk, og vi markere forskjell og grenseoppgang mellom oss og konkurrentene på borgerlig side. Det samme gjør andre partier. hvorfor skal ikke Høyre gjøre nøyaktig det samme som alle andre??

  Denne posten handlet om EU siden det har vært mye på dagsordenen den siste tiden. Den andre posten i dag handler om skole siden det også er på dagsorden – og der utfordrer vi mot regjeringen. Leser du øvrige poster på denne bloggen vil du se at vi utfordrer mot regjeringen stadig vekk, samtidig som vi jevnlig også markere forskjeller mot øvrige ikke-sosialistiske partier. Det er liten grunn for å hisse seg opp som du nå gjør.

 4. obs
  skole var omtalt i gårsdagens post – den andre posten i dag er om heroin/rusmidler..

 5. Som jeg sier :
  1. Folk skal bestemme seg selv. Hva er galt med å ikke påvirke dem ? La de få lese og se og bestemme seg selv ?

  2. Ved å dra frem denne saken før valget ( et valg som ikke har noe med EU å gjøre ) styrker dere SP.

  3. Som de tre regjeringspartiene sa før 2005 valget. Vi er tre partier. Vi går for ett alternativ, men stem på den du liker mest for da får det partiet mest gjennomslagskraft.

  Hev dere over avklaringsmaset. Si at vi har forskjellig syn her og der og velgerne bestemmer hvor mye hvem skal ha å si.
  Men, ikke angip tilbake, da! Det blir bare til at folk ikke tror at dere kan regjere sammen fordi dere er for mye i tottene på hverandre!

  Dere har hatt 4 år å meisle ut et samarbeid og nå litt over en måned før valget er det klart at FRP og H ikke har noen plan samme. De har ikke noe samarbeid. Det er bare å gå i tottene på hverandre.

  Hvem er ansvarlig for en slik strategi ?
  VEKK MED DEM !

 6. Jeg har også vært en Høyremann, men etter overnevte utsagn vil min stemme gå til ett annet parti. Jeg er imot EU medlemskap og tror at denne konstitusjon går en dag i oppløsning av seg selv. Det er for mange motsetninger mellom partene. Det er forøvrig veldig naivt å tro at ett medlemskap med 4,7 mill innbyggere vil ha noe innflytelse i Brüssel. Vi har 2 produkter og noe tjnester som alle kan tenke seg å kjøpe.
  Det er her vi skal bruke vår innflytelse for en
  åpnere verden og fri handel.

 7. Haakon:
  Utgangspunktet for at EU-saken ble tema forrige uke, var at Island sendte søknad om medlemskap. Dermed ble det noe debatt om dette i Norge. Mener du at Høyre skulle sittet stille og ikke sagt noe – om den saken som i alle år har vært viktig for oss mht utenrikspolitikken og som vi er alene om å være positiv til?

  Norman
  Jeg må si jeg lurer på om du har vært Høyre-mann i alle år men nå ikke vil være det pga EU-standpunktet til Høyre. Det har nemlig vært krystallklart i alle år.

  Dersom du mener at vi ville hatt liten innflytelse innenfor – ja da bør du være dundrene enig i at vi er som leilendninger når vi står på utsiden med (du burde forøvrig høre med svenskene, danskene, luxembourgerne etc om de mener at de ikke påvirker).

  Jeg er veldig enig med deg i at vi skal jobbe for en åpnere og friere verdenshandel – det er også krystallklar høyre-politikk. Det er likefullt et faktum at det aller meste av vårt import/eksport går til EU- og da er det jo det markedet som er viktig å forholde seg til.

 8. Normann.
  Her er jeg helt uenig med deg.

  Vi blir idag fjernstyrt fra Brussel uten noen måte å få stemt på forslag der eller utformet forslagene.
  Vi får bare oversendt det vi skal vedta. Dette er serdeles lite demokratisk.

  Det er mulig EU en dag går i oppløsning.
  Men, det kan da NATO også! Eller EØS gruppen! Eller Norden samarbeidet.
  Og det er ikke noe argument for å ikke være med der.
  Nei – man må forholde seg til dagens situasjon, ikke drømme om hvordan ting kan bli i fremtiden.

  Til slutt om argumentet om at 4.7 mill ikke vil ha inflytelse.
  Du vet det lille fylket ØstFold ? Det er ikke så stort. De har ikke så mye inflytelse. Kanskje vi kan ta bort Østfoldbenken fra Stortinget ?
  Det vil jo stort sett være den samme politikken de fører, ikke sant ?
  Og Troms er jo ganske lite. Ingen vil vel savne dem. Ikke sant ?

  Det er snakk om et hele. Og Norge er en naturlig del av Europa og Europas utvikling. Det er vi idag. Men vi er ikke en del av formingen av Europa.
  Og det bør vi være!

 9. Haakon.
  Jeg er uenig i konklusjonen din, samtidig synes jeg du fikk frem poenget ditt på en god måte nå – ikke minst dette med størrelse og innflytelse. Helt oppriktig – synes sammenlinkningen med fylkene/stortinget var god.

 10. jeg snakker ikke for mange andre, jeg snakker kun for meg selv, men har da snakket med noen av mine venner som er enig i meg. jeg har stemt høyre ved alle valgene siden jeg kunne stemme i 1994. jeg stemte til og med ja ved forrige eu valg. men jeg var 18 og lite viste. de er de sistene årene jeg har blitt en innbitt motstander av EU. og vil derfor ikke stemme høyre igjen.

 11. Høyrebloggeren :

  Utangspunktet er at Island sendte søknad. Helt enig.
  Høyre sa klart ifra at de vil ha en EU debatt og at de er for EU.
  Det holder det. Folk vet at de kan stemme Høyre om de vil da.

  Men, å presse andre, spesiellt samarbeidspartneren sin viser bare forskjeller og ikke samhold og forståelse.
  Er det slik Høyre skal vinne valget ? Ta stemmer fra FRP ?
  Da blir jo regneringen like stor…..

  EU er en dårlig valgkamp sak fordi det ikek skal avgjøres i Stortinget. Hvorfor skal Stortinget settes sammen etter den saken da ?

  Høyre har gjort sitt syn kjent.
  Å mase mer med dette nå viser folket at H og FRP ikke har noen samarbeidsplan og at alt er kaos.
  Og det vil styrke SP.

  Takk for kompliment ang. Storting/Fylkesbenker.
  Er du mot min konklusjon om at Norge er en naturlig del av Europa ?

  Alex :
  Hvilke saker gjør deg så innbitt motstander av EU ?

 12. Haakon:
  Aller først – nei jeg er enig med deg i at Norge er en naturlig del av Europa. Jeg mener jo sågar at Norge er en naturlig del av EU 🙂

  Til det andre – la meg svar på en annen måte: det som sentralstyret og landsmøte har besluttet er at Høyres saker som vi går til valg på er: lavere skatt, bedre skole og flere og bedre veier. Dette vil være hovedsakene våre i de kommende ukene. Og altså ikke EU.

  Likevel, når EU kommer på dagsordenen må vi kunne svar på de spørsmålene som kommer. Og svar meg tilbake. Du mener det er ugreit at vi krever avklaring fra Frp om hva de mener om EU-saken. Mener du det er like ugreit at Frp stadig vekk skal kreve avklaringer fra Høyre i ulike saker (for det gjør de)?

 13. Jeg er konservativ og liberal, men det er ikke partiet Høyre. Ved å ikke en gang kreve kvalifisert flertall i folkeomrøstning (2/3 flertall) og dessuten bruke politisk makt til å fremme EU så er det ikke konservativt og ikke liberalt. Det er mangel på respekt for folk. EU er i kanskje ferd med å ta enda et skritt mot det nye Sovjet med Lisboa-traktaten. Det er sosialdemokrater i de Europeiske landene som er de ivrigste EU-forkjemperne. I Norge er det Høyre. Rart at vi har et parti som heter Høyre på venstresiden og et parti som heter Venstre til høyre. FrP er også et godt alternativ.

 14. høyregloggeren :
  Mener du det er greit at folk bestemmer seg i en sak ut fra hva de tilegner seg av kunnskap ut fra samtaler med andre, leser i avis og ser på tv og hører på radio ?

  Er det uforsvarlig at denne personen tilegner seg denne kunnskapen og IKKE lar seg påvirke av sitt partis leder ?

  For hvis det er greit så må det være greit at noen politikere sier at de ikke skal påvirke folk sin holdning. At de sier at folk skal få lov til å bestemme seg selv uten vår påvirkning.

  Og om folk ikke klarer å bestemme seg så får de gå til Erna, Jens og Kristin, da.

  Men, ingen parti skal avgjøre om vi blir med i EU eller ikke. Derfor er det en ikke-sak i valget. Hvorfor da mase om hva FRP mener ?

  Oppsummert :
  1. Folk skal stemme og avgjøre og bestemme selv.

  2. FRP vil ikke påvirke folk.

  3. Stortingsvalget kommer ikke til å avgjøre noe som helst om EU valget eller medlemskap.

  Hva er det da å mase med ?????

  Som du sier så skal høyre fokusere på skole, veier og skatter.

  Fint. Gjør det da.

 15. Haakon:
  Dette var en rar kommentar, vet ikke helt om jeg forstår hva du mener.

  Hele tiden blir partiet spurt av folk om hva vi mener om alt mellom himmel og jord – også EU.

  Selvsagt skal folk gjøre seg opp sin mening og utfra den – når de bl.a. stiller spørsmål – er det jo at de stemmer på et parti.

  Det er faktisk partiene – når de er representert på stortinget/i regjeringen som faktisk bestemmer om Norge skal bli medlem eller ikke. Dvs først er det partiene i regjeringen som må bestemme om det skal forhandles og som deretter forhandler. Det er ikke mer komplisert enn det. (I Norge har vi kun rådgivende folkavstemming – og dette er ikke engang grunnlovsfestet. ).

  Til poenget ditt med at Frp ikke vil påvirke folk – det er jo helt feil. En av de vitigste sakene til Frp iflg dem selv er at de skal fjerne alle bomstasjoner i Norge. Samtidig sier de at folket skal få bestemme dette gjennom folkeavstemming. I den saken har de altså bestemt hva de vil mene, samtidig som de sier at folk skal få bestemme gjennom folkeavstemming.

  Hvorfor så unnvikende da i EU-spørsmålet??

  På denne bloggen fokuserer vi på Høyres politikk – mest om skatt, skole og samferdsel – og i denne posten om EU. Dersom du ønsker å lukke øynene for EU-debatter, så er det bare å besøke de andre bloggpostene våre 🙂

 16. Stefan:
  mulig du er konservativ og liberal, men veldig prinsippiell er du ikke. I Norge har vi hatt folkeavstemming kun en håndfull ganger. Dette er ikke regulert i grunnloven, men er i ferd med å bli «sedvane» – og da som «rådgivende folkeavstemming». Dersom du husker debatten i 1994, så ble det foreslått ulik variant av krav til oppslutning. Det har også vært drøftet og utredet om EU-medlemskap krever endring av grunnloven, noe som er blitt avvist av jurister.

  Hva slag belegg har du for å stille krav om 2/3 flertall? Hvorfor ikke 3/4 eller det mest demokratisk av alle – simpelt flertal..

 17. Til Haakon: La meg først få lov å takke deg for at du underveis sluttet å banne i kommentarinnleggene dine. Der hadde du en klar fremgang.

  Det neste jeg lurer på er hvorfor du ikke svarer på dette gjentatte spørsmålet fra høyrebloggen: «Du mener det er ugreit at vi krever avklaring fra Frp om hva de mener om EU-saken. Mener du det er like ugreit at Frp stadig vekk skal kreve avklaringer fra Høyre i ulike saker (for det gjør de)?».

 18. Høyrebloggeren :

  Jeg vet at Høyre blir spurt om alt mulig.
  Helt greit.
  Men, blir de spurt om de skal presse FRP til å endre standpunkt ?
  Det er ikke det at Høyre sier ja til EU jeg har problem med. Det at dere presser samarbeidspartneren mer enn regjerigen har jeg problem med.

  Regjeringen bestemmer om det skal forhandles. Og det gjør den først når folket vil, ikke om stortinget har sånn og sånn sammensetning.
  Desuten har de to siste regjeriner hatt selvmordserklæring om EU, så regjeringen kommer ikke til å søke om EU.

  Når du tar frem bomstasjoner og annen politikk som lederne uttaler seg om er jo akkurat det som er forskjellig.
  Der skal lederne og partiene avgjøre sakene. Der MÅ de fortelle hva de står for.

  Men, folk skal selv velge i EU saken. Og det er det som gjør at den saken er så forskjellig fra veier, sykehus, skole og alle andre saker.
  Hva med å kritisere regjeringen litt for at de ikke tørr å snakke om konsekvensene for fiskerne om Island blir med i stedet for å vise hvor stor splittelsen er med FRP ?

  Du sier :
  På denne bloggen fokuserer vi på Høyres politikk – mest om skatt, skole og samferdsel – og i denne posten om EU. Dersom du ønsker å lukke øynene for EU-debatter, så er det bare å besøke de andre bloggpostene våre

  SUPERT! BRA! Gjør det! Og ikke ilne opp til mer strid med deres samarbeidspartner.

  Lasse :
  Nå har akkruat Høyrebloggeren sagt at han skal legge vekk den retorikken om FRP og at Høyre må presse dem når FRP presser Høyre greia.
  Det er bra.
  Mitt svar til deg er : Det er ikke noe problem for Høyre å si «Høyre er for EU. Det vet alle. FRP vil la folket bestemme. Det vil være en natulig konsekvens at landet ledes inn i EU av et folk som har stemt for. Derfor kan begge parti respektere folket og om folket vil kommer vil til å føre Norge inn i fellesskapet.»
  Og om FRP angriper andre saker : «FRP har gjort sitt syn klart og Høyre har sitt syn. Vi ville vært samme parti om vi ikke hadde forskjeller. Men, disse forskjellene vil vi løse i samararbeid. Kompromisser har vi lang erfaring med i Høyre. Og husk, en stemme på Høyre øker Høyres tyngde i slike forhandlinger, akkurat som en stemme på FRP øker deres tyngde.»

  Ser du ?
  Det går an å hoppe over forskjellene. Det går an å ikke fokusere på problemer, men på løsninger!

 19. Ha det bra Haakon. Takk for debattforsøket.

 20. ? Er dette hersketeknikk for «Deg gidder jeg ikke prate med » ?

  • Jeg hadde ikke akkurat de tankene, men når jeg oppfatter at du ikke svarer på spørsmålene du får, etter at du i utgangspunktet gikk svært høyt ut på banen, velger jeg å trekke meg.

   Lykke til videre.

 21. Haakon:
  høyre har ikke på noe tidspunkt krevd at frp skal endre standpunkt. Det eneste vi lurer på er hva de faktisk mener. Og det må vi få lov til å spørre om.

  At de nekter å svare er en annen sak – og egentlig ganske arrogant overfor både velgere og potensielle samarbeidspartnere.

 22. FRP mener at folk skal avgjøre hva de mener selv uten påvirkning fra partiets ledere.

  •Åpne for en folkeavstemming om EU-spørsmålet dersom det er betydelige endringer i folkeopinionen.

  Dette står det å lese om på FRP.no. Visste dere ikke det ? La meg fortelle dere : På http://www.frp.no kan dere lese masse mer om FRP sin politikk. Det er en fordel å vite noe om de man skal samarbeide med i regjering.

  Så – om dere i Høyre ikke har satt dere inn i hva FRP mener er det min mening at dere har fryktelig dårlig tid nå før valget!

 23. lisboa traktaten og hvordan den blir presset gjennom mot majoritetens meninger i hele europa. hvorfor ikke gjøre eu til en fri handels område istedenfor å ta råderetten bort fra forskjellige land. folke avtemningen i nederland frankrike og irland sa nei. men det bryr ikke eu seg om.

 24. alex.
  Jeg tror kanskje du er så blendet av negativitet.
  Prøv å ta på andre briller!

  Det som er sannheten er at EU la merke til Frakrike, Nederland og Irland sine avstemminger.
  De presset ikke Lisboa igjennom.
  Landenes representanter signerte den, men den er ikke gyldig før samtlige land har vedtatt den.
  Det er demokratisk.

  At noen ønsker at andre land skal være med er klart. Det er ikke så rart det. Men, Irland bestemmer selv.

  Akkurat som f.eks. eks England valgte å ikke være med i Schengen.

  Dette med råderetten er også en stor missofrståelse. Man kunne komme til å tro at EU skal overta råderetten over resursene våre. Ta vannkraften og ta oljen og gassen. Dette er jo bare tull selvfølgelig.
  Det er snakk om at EU skal forsøke å tale utad med en stemme slik at den blir kraftig som Russland, USAs og Kinas utenriksministre. I stedet for mange små som piper i hver sin rettning.

  For – det er et tankekors at mange tror at Norge vil få så liten innflytelse i EU pga at vi er bare 4.5 mill mennesker. Alikevel tror de sammen menneskene at disse 4.5 mill menneskene er de som rydder opp i verden, de som hjelper de svakeste og som er de som betyr noe.

 25. Haakon:
  Den var litt søt «sett dere inn i Frps politikk». Aner jeg en liten frp-er på tur? 🙂

  Du sier at frp ikke vil presse meningene sine på folk. Hvorfor da ha et program og ikke bare la alt avgjøres av hvor vindene blåser? Hvorfor f.eks da så krystallklart standpunkt på kjernesaken sin: Nei til bompenger (som skal avgjøres av folk). Og forsatt svarer du ikke på spørsmålet mitt. Hvofor avklarer ikke Frp hva de vil gjøre i regjering? Vil de være med på å sende en søknad og starte forhandlinger, som folket deretter stemmer over?

  Jan
  Er litt usikker på om jeg forstår hva du skriver – og om du har satt deg inn i hva EU er. Grunnlaget for EU er å sikre fred i Europa – gjennom de fire friheter. Det indre marked er en viktig byggesten og bedre en «bare frihande».

  Når det gjelder Lisboa-traktaten er ikke den blitt presset på noen. Den er ikke engang trådt i kraft. Det er folkeavstemminger om den.

  Må si jeg undrer meg over hvor hissige dere er. Det forklarer vel også hvorfor frp er så livredd for å ta ansvar og avklare hva partiet mener om denne saken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s