Høyres visjon om 0 dødsulykker på norske veier

Samferdsel er en av Høyres 3 hovedsaker i valgkampen (i tillegg til skatt og skole). Dette markeres i dag – hvor søkelyset settes på trafikksikkerhet.

Høyres visjon er at det innen 2020 ikke skal forekomme dødsulykker på norske veier som følge av dårlig veistandard. Høyre vil derfor bygge flere og bedre veier, i et raskere tempo enn den rødgrønne regjeringen. 

Demonstrasjon av trafikksikkerhet – idag – 30.juli kl 1400
Sted: Spikersuppa ved Wergelandsstatuten, Karl Johans gate

Dagens demonstrasjon for bedre trafikksikkerhet skjer i samarbeid med Trygg Trafikk, NAF og Nei Til Frontkollisjoner. Erna Solberg vil presentere Høyre visjon og  Trygve Præsttun fra Nei Til Frontkollisjoner vil holde appell. Som illustrasjon vil NAF ha med sin «Bråstopp «(demo-vogn) som viser hvordan det er å bråstoppe i 10 km/t og hvor viktig bilbelte er.

Reklamer

14 responses to “Høyres visjon om 0 dødsulykker på norske veier

 1. Wow!!! Det var utrolig populistisk til å være Høyre!!!

  «Høyres visjon er at det innen 2020 ikke skal forekomme dødsulykker på norske veier som følge av dårlig veistandard.»

  Hvordan kan man fastslå om et dødsfall på veien skyldes dårlig vei eller uvettig kjøring? Er det ikke uvettig kjøring å kjøre fortere enn forholdene tilsier? Dette var et utrolig verdiløst og billig forsøk på å slå politisk mynt på våre trafikkofre må jeg si. Totalt intetsigende!

  Helt klart at Norge bør ruste opp sitt veinett, og da særlig E18 ned mot sørlandet, og E6 nord for Oslo. Men det er ikke alle som har bil heller. Jeg er en av dem. Jeg er avhengig av kollektivtrafikk for å forflytte meg. Derfor må jeg si det er langt viktigere med en utbygging av kollektivtrafikken enn å legge til rette for økt forurensende biltrafikk for min del…

  Så får heller deres visjon som i overskriften lyder «Høyres visjon om 0 dødsulykker på norske veier», som så i selve bloggen vannes ut med tillegget – som følge av dårlig veistandard- som gjør hele visjonen verdiløs, hehe…På den annen side ville en visjon om 0 dødsfall på veiene vært utopisk i beste fall…

 2. Hva nytter det det norske samfunnet hva Høyre mener eller ikke? Høyre vil inngå i et politisk samarbeid med KRF og Venstre dersom det ikke blir rød-grønt. Venstre vil (dersom de kommer over sperregrensa) i en borgelig regjering finpuse sin miljøprofil og bruke mest midler på kollektivtransport. De vil derfor motsette seg Høyres vei-intensjoner, og for å bevare husfreden i regjeringa, vil de få gjennomslag. Da vil vi få status-quo mht til veiutbygging i landet – same procedeur as last year. Det samme vil bli tilfellet med en rødgrønn regjering. Da er det SV-kjerringene som vil sette en effektiv stopper for veiutbygging med samme argumentasjon som Venstre.

  Det er også slik at det er backbencherne i norsk politikk som får posisjonene innenfor samferdsel, og disse blir glatt avvist når budsjettkronene skal fordeles.
  Når det gjelder veiutbygging er det politisk impotens som dominerer det politiske landskapet. Det er derfor rimelig uinteressant hva Høyre og Erna mener om 0-visjon eller ikke når det kommer til realpolitikken i kongeriket.

 3. euqid:
  Det var da sørgelig så negativ du er, og lite opptatt av å være visjonær. Hvordan skal man klare å nå «hårete» mål dersom man ikke har klare ambisjoner. Du ville vel fnyst av JFK dengang han sa han ville til månene?

  Røder:
  Du må følge bedre med – les f.eks DNs kommentar i gårsdagens avis. Høyre vil samarbeide med Frp, Krf og V. Og uten forbehold garantere en borgerlig regjering. Dessverre har de tre andre tatt på seg furteminen og vil hverken samarbeide med hverandre (men med Høyre – men værre er det at ingen av dem vil garantere en borgerlig regjering. Historisk har jo alle partiene, og sist Frp, erfaring med å vrake borgerlig løsning til fordel for sosialistisk.

  Synes forøvrig det er trist at du er så lite opptatt av samferdsel og trygge veier at du bruker kommentaren din til å dizze dette viktige arbeidet.

  • Fint med visjoner som kan nåes i virkeligheten ja…Jeg legger merke til at du unngår å møte mine argumenter for heller å tillegge meg uriktige meninger…Men sånt må jeg regne med når jeg diskuterer med høyresiden…Jeg har alltid støttet romforskning i langt større grad enn noen fra borgelig side har gjort…

 4. visjon (av lat. visio, til videre, se), syn (av mystisk, overnaturlig, religiøs karakter), åpenbaring; fremtidsrettet forestilling. — Visjonær, synsk, som har evne til å forestille seg framtiden.

  Hvordan kan man fastslå om et dødsfall på veien skyldes dårlig vei eller uvettig kjøring spør Euqid. Spørsmålet er irrelevant. Det viktige med en visjon er at man har et mål om hvordan man ønsker seg verden. Denne visjonen til Høyre synes jeg er fantastisk og den burde være et mål alle kunne dele. Så er det naturligvis viktig at visjonen følges opp med konkrete tiltak. Det kreves en helt ny samferdselspolitikk med sterkere satsing på raskere bygging av tryggere veier hvis vi skal nå dette målet. Og jeg synes Høyre har kommet langt med sine nyskapende forslag til Nasjonal Transportplan.

 5. Kjetil Utne
  Spot on! 🙂

 6. Høyre med klare ambisjoner – hva med konkretisering?

  Sammen med Trygg Trafikk, NAF og Nei til Frontkollisjoner, hadde Høyre i dag en aksjon for å sette fokus på bedre trafikksikkerhet.

  Høyre har flotte ambisjoner når det gjelder å ta vare på medmennesket i trafikken. De støtter vårt virkemiddel – midtrekkverk – når det gjelder den ulykkestypen som rammer hardes og som regel ender med tragedie, nemlig frontkollisjoner.

  Vi har utfordret Høyreleder Erna Solberg til å konkretisere hvor mye midtrekkverk som de vil bygge på vårt møte 9. september i Oslo Kongressenter. Det samme har vi gjort til de øvrige politiske parti – se 090909dotno

 7. Høyre fortsetter å skuffe meg.
  Når dere relanserer «0-visjonen», denne gangen utvannet til bare å gjelde «dødsulykker på norske veier som følge av dårlig veistandard» virker det direkte patetisk.

  For det første; regjeringens 0-visjonen er tåpelig og urealistisk. Det kan ikke bli 0 drepte/alvorlig skadde på norske veier før all trafikk er 100% overvåket og kontrollert av datasystemer og teknologi som aldri feiler. Den finnes ikke i dag, og JEG håper den aldri kommer. Jeg er nemlig ikke glad i totalitære samfunn.

  Høyres nye «visjon» blir enda dummere. Hva legger dere i dette? Hvordan skal dere avgjøre om en dødsulykker skyldes «dårlig veistandard»? Skyldes en ulykke der en bil får vannplaning p.g.a. vann i sporene dårlige dekk, for høy fart etter forholdene eller «dårlig standard»?

  Dessuten, hva er «dårlig standard»??
  Er det manglende 4-felts utbygging av E6 og E18 som er dårlig standard, eller er manglende rassikring på en vestlandsk riksvei også «dårlig standard»?

  Det er ikke tvil om at deler av veinettet i Norge, spesielt rundt de store byene og hovedfartsårene er for dårlig utbygd. Dette skaper problemer med fremkommelighet og sikkerhet. Årsaken til dette er jo alle partier enige om nå, dere har ALLE bevilget for lite penger til vei over mange tiår! Dessuten klarer dere ikke prioritere. Ingen av dere. Og enda verre er dere til å skjære gjennom lokal uenighet om HVOR veien skal gå!

  For min egen del har jeg alltid store problemer med slike stunt som dette. Det blir bare floskler og PR-stunt uten innhold og får i hvertfall ikke meg til å stemme Høyre igjen til høsten.

  Er forresten nettopp hjemme igjen etter en «inspeksjon» av veinettet fra Drammen til Andenes. Etter 4000 km på MC rundt i Norge får en et ganske nyansert bilde av veinettet i Norge for å si det slik….

 8. Nei til Frontkollisjoner er bevisst på at med fysiske sikkerhetstiltak på vegen kan manges liv og helse reddes. En klar utvikling som blant annet støttes av erfaringer fra Sverige gjort av selskapet Folksam;

  – 72 prosent av dødsulykkene er forårsaket av veiens sviktende sikkerhetstilstand, heter det i rapporten. Og derfor bygger svenskene ca. 300 km pr. år med møtefrie veger.

  Rapporten sier videre:

  ” Varför blev det en dödlig utgång för 248 personer i de olyckor Folksam studerat? Beror det på brister hos föraren, vägen eller bilen? Vägens bristande säkerhetsstandard visade sig orsaka 72 procent av dödsfallen, medan 53 procent berodde på brister i bilens säkerhetsstandard och 42 procent på förarens regelbrott. Ofta kan utgången bero på en kombination av alla tre faktorerna. Men att en förbättrad vägstandard räddar flest liv är ovedersägligt.”

  Se mer: http://www.frontkollisjoner.no/nyheter/7-forsiden/168-frontkollisjoner-tar-mest-liv

 9. Gandalf:
  Måten du argumenterer på overbeviser meg om at du aldri har stemt Høyre. At du i tillegg argumentere mot visjoner om null drepte i trafikken er kort og godt sørgelig.

  Per-Kaare Holdal.
  Det er bra dere jobber som dere gjør. blant annet med gårsdagens markering har Erna bundet Høyres til masten – det skal satses kraftig på trafikksikkerhet når Høyre kommer i regjering. I stortingsvalgprogrammet er det blant annet konkretisert med følgende:
  · ha en kraftig økning av investeringstakten i Nasjonal transportplan.
  · prioritere prosjekter med positiv kost-/nytteverdi som er viktige av trafikksikkerhetshensyn eller er lokale flaskehalser.
  · opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane.
  · igangsette flere nye veiprosjekter basert på offentlig-privat samarbeid (OPS).
  · prioritere midtdelere for å skape tryggere veier.
  · øke satsingen på rassikring.
  · iverksette strakstiltak på de mest ulykkesutsatte veistrekningene.
  · øke vrakpanten betydelig i en tidsbegrenset periode for å få en mer miljøvennlig og sikker bilpark.
  · opprette et eget, uavhengig veitilsyn.

  • Du får tro hva du vil, men jeg har stemt Høyre i alle valg etter 1986, unntatt sist gang da jeg stemte Venstre (bl.a. for de H har lagt politikken og retorikken alt for nær FrP og støttet krigen i Irak)

   Som forventet svarer du (dere?) ikke på spørsmålene og innvendingene jeg har, men kommer med flere floskler.

   Jeg er imot ALLE nullvisjoner, være seg drepte i trafikken, null tiggere, null syke, null terror, null kriminalitet eller null nød.
   Årsaken er; de er utopiske, de kan aldri oppnås! Og skal vi være i nærheten av å oppnås så har vi null liv igjenn! Livet er faktisk farlig, et liv uten skader, et liv uten sorg finnes ikke.

   Selvfølgelig synes jeg det er tragisk når mennesker dør for tidlig, være seg i trafikken av sykdom eller andre ulykker. Dersom du leser hva jeg skriver over så synes jeg absolutt mye kan gjøres med veiene i Norge.
   Det er kanskje i politikkens vesen at de streber etter å skape et paradis, men jeg liker det ikke og retorikken er for meg bare tåpelig!

 10. Hei – vi er da ikke uenige. Hvem har sagt at vi går for dagens nullvisjon? Hvis du leser på våre sider står det at vi går for nulltoleranse. Innlegget mitt står det at vi støtter oss til den rapporten som Folksam har utarbeidet som sier at vegen har skyld i de fleste tilfeller. Dette inkluderer sikkerhetsforebyggende tiltak.

  God retorikk er bedre enn tomme ord! Hvilke tiltak mener du må til for å hindre frontkollisjoner?

  Husk det er minst en uskyldig part og ofte er begge det. Men uansett skyld er det hardt å bli drept for en feil som gjøres. For feil kan selv en verdensmester gjør.

  • En kan ikke hindre frontkollisjoner, men en kan redusere muligheten for at de skjer.

   Jeg synes, etterhvert , at bygging av midtdeler på de mest trafikkerte og ulykkesbelastede strekningene er en god idé. Det forhindrer frontkollisjoner og andre ulykker (?), dessuten er det min erfaring at hastigheten øker noe. Gjennomsnitts bilisten virker tryggere og holder jevnere hastighet. Bra!

   Jeg skulle ønske vi hermet mer etter Svenskene og hadde hadde fler 3-felts veier. Mange steder på f.eks. E18 mot Stockholm skifter de på med to felt i en kjøreretning og ett i den andre. Veldig smart på veier med en del trafikk, men ikke nok til å forsvare 4-felt.

   4-felts motorveier er naturligvis også kjekt og trygt. (Drit kjedelig å kjøre med MC naturligvis, derfor unngår jeg dem om jeg kan når jeg bruker 2-hjul). Hovedveinettet i Norge er fryktelig svakt og burde vært rustet opp for lenge siden.

   Dessuten har politiet skjerpet fokus på mobil. Som MC fører ser jeg daglig hvor utrolig sløve bilister er når de prater i mobil eller sender SMS.

   Et enda bedre utbygd psykiatri tilbud vil forhindre selvmord. Ergo færre «enslig sjåfør i bil mot vogntog» ulykker.

 11. Veldig bra!

  I Norge har vi ca. 100 km midtrekkverk totalt, noe som Sverige bruker 4 måneder på å bygge. Sverige har ca. 4.000 km midtsikret veg og skal ha 85% av vegene midtsikring i løpet av 2015. I tillegg har de ca. 13 meter brede veger, mens vi har 7 meter. Sverige skal midtsikre vegene som har over 4.000 personbiler pr. døgn, mens i Norge er grensen 8.000 personbiler. Derfor bør vi kreve midtsikring på veg som gir bredere og sikrere veger.

  Derfor legger vi ut på fakkelstafett 19. august. Støtt intiativet til sikrere og bedre veg. Med bruk av midtrekkverk må det mange steder vegutvidelse til og da får vi bedre og sikrere veg.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s