Hvorfor bare forby pelsdyrnæringen?

NRK har avdekket grove brudd på dyrevern i pelsdyrnæringen. Dette er det ingen grunn til å forsvare. Dette må det ryddes opp i umiddelbart. Løsningen som noen lanserer er å avvikle pelsdyrnæringen. Er dette den eneste/riktige løsningen? Hva bør i såfall konsekvensen være av det?

Hva med annen «dyrenæring» og husdyr-hold. Oppdrettslaks, bondegårder med kuer, sauer, griser og høns. Dette bør vel også forbys? Hva med husdyr: Katter, hunder (i bånd), fugler (som ofte er i bur), fisk (i akvarier), marsvin (i bur) osv. Skal vi forby folk å ha kjæledyr?

Er det viktigste å sikre god og anstendig dyevelferd – for alle dyr som er «eiet» av mennesker? Eller skal vi kort og godt skille mennesker og dyr fullt og helt?

Oppdatert:
Det kan være nyttig å gjøre oppmerksom på at Stortinget rett før sommeren vedtok en ny lov om dyrevelferd. Det må nå kun en kongelig resolusjon til for at den trer i kraft. Med den loven vil blant annet Mattilsynet få myndighet til å nekte folk rett til å drive med dyr for en viss periode – dersom virksomheten bryter med loven/regler for dyrevelferd.

Reklamer

26 responses to “Hvorfor bare forby pelsdyrnæringen?

 1. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres, fordi reve- og minkepels er et luksusprodukt som volder dyr mye unødig lidelse. Men vi må også innskjerpe regler for husdyrhold, dyretransport og plasskrav til oppdrettsfisk, og sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø (forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur).

 2. Aurora.
  Hvorfor har dere ikke den samme omsorgen for alle dyr? Hvis noe skal totalforbys, hvorfor skal det ikke gjelde alt husdyrhold?

 3. Enkelt og greit fordi pels som produkt er fullstendig unødvendig
  Mat trenger vi og må derfor akseptere annet dyrehold
  Av medisinske kan vi ikke alle være vegeterianere så det alternativet er ikke
  reelt.

  skepsis

  • Pels er ikke fullstendig unødvendig. Uten pels kan mange som lever kalde plasser fryse ihjel fordi kunstpels ikke er like varmt.
   Mange i norge kan også miste arbeidet, ER DET BRA!

 4. Skepsis:
  Trenger vi kjæledyr da? Skal man være prinsippiell må jo det også forbys? Og oppdrettslaks trenger vi jo ikke, det er da bare å fiske etter villaks og annen fisk?
  Hvorfor ikke mer prinsippfast?

 5. Jeg sier ikke at alt er bra med dyrevelferd utenom oppdrettsnæringen, men om høyre ikke er i stand til å se noe prinsipielt forskjell på å holde utemmede dyr i 1kvadratmeters nettingbur og stort sett alt annet av dyrehold, står det dårlig til med gangsynet.

  Se på hvordan en rev i bur reagerer ift eieren og sammenlikn det med samspillet mellom de fleste andre tamme dyr og mennesker som de har tillit til.

 6. Du skjønner tydeligvis ikke så mye, hoyrebloggen. Det både Aurora og skepsis snakker om er at pelsdyroppdrett forårsaker mye unødvendig lidelse. Selv om man er prinsippiell trenger man ikke forby annet dyrehold.

  Det er sikkert noen som forvolder kjæledyrene sine unødig lidelse, men det er faktisk allerede forbudt å plage dyr.

  Oppdrettslaks er mat. De to andre som har kommet med innlegg her gjør et skille mellom fullstendig unødvendige luksusprodukter og mat. De har de forsovet gjort tydelig nok til at enhver tulling burde forstå det, men det var visst ikke godt nok for deg, noe som betyr at du enten bare kverulerer, ikke forstår odret prinisippiell eller er komplett idiot.

 7. Morten.
  Høyre har et krystallklart syn på at vi vil ha god dyrevelferd for alle dyr. I denne posten har jeg tydelig sagt fra at de bruddene på dyrevelferd som er avdekket i denne saken ikke kan forsvares. Klarere kan det ikke sies.

  Derimot sliter jeg med å forstå hvorfor noen ikke er like prinsippielle i sin motstand. Dyrevelferd til pelsdyr kan bli bedre ved at det stilles krav til at bur ikke skal brukes f.eks. Er det godt nok kan man diskutere.

  Men hvorfor er du/dere ikke like kategoriske og kritiske til f.eks marsvin og fulger i bur i private hjem? Her synes jeg prinsippfastheten svikter og det sliter jeg litt med å forstå.

 8. Sjekk kildene dine. Det er ikke NRK som har avdekket dyrevernbruddene. Det er Nettverk for dyrs frihet.

 9. Elise:
  Spørsmålet mitt står fortsatt ubesvart: Hvorfor skal bare pelsdyrnæringen forbys?

  Hvorfor ikke forby annet husdyrhold som marsvin i bur, fugler i bur, fisker i akvarier osv?

  Hvorfor ikke prinsippiell og konsekvent?

 10. Meningsløs sammenlikning

  Det er lite hensiktsmessig å sette ulike problemstillinger opp mot hverandre på denne måten. Grotesk pining av ville dyr for å produsere pynt kan vanskelig sammenliknes med f.eks hold av husdyr som katter og hunder. Forskjellen er at sistnevnte har vært tamme i tusener av år, og trives og har det best i menneskers selskap, så leng de behandles godt. Pelsdyr er ville og vettskremte dyr som plages og pines både fysisk og mentalt, alt for at noen få rike fruer skal kunne flotte seg med unødvendige pelskåper.

  Når det er sagt skal selvfølgelig all husdyrhold foregå i tråd med lov om dyrevelferd, og det er nettopp poenget – når det igjen avdekkes tilsynelatende systematiske brudd i pelsdyrnæringen, må det få konsekvenser. Det samme ville vi krevd dersom like omfattende brudd ble avdekket i andre miljøer der husdyr holdes. Ingen skal være hevet over loven, men pelsdyrnæringen har blitt holdt kunstig i live alt for lenge.

  Uansett så trenger man ikke innføre noe forbud for å bli kvitt pelsdyrnæringen. Man trenger bare kutte støtteordningene som holder denne ulønnsome bedriften oppe i distriktspolitikkens navn – og det skulle man tro var god høyre-politikk, eller?

 11. Touché 🙂

 12. Meningsløs sammenlikning:
  Hvorfor sier du ingen ting om marsvin i bur, fugler i bur, fisker i akvarier – de er da ikke tamme? Hvorfor vil du ikke forby det?

  Til det siste poenget ditt: Å fjerne støtteordninger som holder i live ulønnsomme bedrifter er jeg enig i er fornuftig 🙂

 13. Hvorfor ikke totalforby alle former for dyrehold (som ikke har en udiskutabel nytteverdi)?

  Kanskje ikke så dum tanke. I alle fall er det noen dyr som åpenbart har et liv i fangenskap som ikke på noen måte ligner deres nedarvede adferd. I tillegg viser de tydelige tegn til mistrivsel og «psykisk ubalanse», om man kan kalle det det. Blant disse er særlig streifdyr som rev og mink, samt elefanter, tigere etc.

  Vil det da være galt å ha et prinsipp som lyder omtrent slik:
  «Dyrehold som ikke søker å dekke grunnleggende menneskelige behov, der dyrets liv sterkt avviker fra dets nedarvede adferd, må ikke tillates.»

 14. Dagfinn Rapp:
  Ja, hvorfor ikke? Forslaget ditt er prinsipielt.

 15. Fint,
  videre må det da være opp til uavhenige zoologer og veterinærer, la oss si et «dyreverndirektorat», å vurdere hvorvidt ulike former for dyrehold medfører at dyrenes adferd avviker sterkt fra deres arv, og dermed må forbys.

  Er det fornuftig?

 16. Som jeg sa vil Miljøpartiet De Grønne innføre forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur 😉 Det skulle både marsvin i bur, fugler i bur og fisk i akvarier.

 17. Meningsløs sammenlikning

  Jeg nevner ikke alle dyreartene, fordi det ville tatt for mye plass. Jeg mener nemlig man ikke kan generalisere et så stort tema. Ulike dyr har ulike behov som må ivaretas og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Akvariefisk har som eksempel en hukommelse på noen få sekunder, og derfor ser du ikke akvariefisk som svømmer rastløst fra den ene enden av akvariet til den andre – en atferd som er vanlig blandt vanskjøttede dyr i bur.

  Jeg er ikke prinsipiell motstander av dyr i fangenskap, men det må skje med et minimum av hensyn til dyrets velferd. Når det gjelder pelsdyrnæringen er det ikke bur-holdet i seg selv som først og fremst provoserer, men de store lidelsene dyrene går igjennom fordi de vanskjøttes og fordi burene er for små, uten gulv og ikke beskytter dyret mot rovdyr utenfra. Dette blir ekstra vanskelig å tolerere når den reelle nytteverdien av oppdretten i praksis er lik null.

  Hovedårsaken til at tilstandene i pelsdyrnæringen er værre enn hos den jevne katte- hunde- fugleeier er selvsagt at vi her snakker om en kommersiell bedrift med profitt-ønske. Burene er små og utrygge fordi det er økonomisk lønnsomt, veterinærkontroller holdes på et minimum fordi det er økonomisk lønnsomt, osv. Jeg tror til sammenlikning få ville behandlet sitt kjeledyr på samme måten, eller ikke tatt sin katt, hund, fugl eller marsvin til veterinæren ved det minste tegn til mistrivsel. Folk har nemlig ikke disse dyra for å tjene penger, men fordi de er glade i dem.

  Hvis jeg noen gang ser bilder av store mengder bur-fugl, marsvin og kaniner som kryper livredde rundt i burene sine med lemmer avspist og åpne, infiserte sår – så skal jeg revurdere mitt ståsted.

 18. Karianne og Borghild

  Her om dagen møtte vi på en høyre representant som fortalte at høyre var for pokerspilling med penger skulle være lovlig. Hvorfor? Lærte dere ingenting av sønnen til biskopen som spillte vekk 60 millioner på internett? Finnes det ikke viktigere saker å ta fatt i, enn lovlig pokerspilling som kun fører til spillegalskap og pengetap?

 19. Karianne og Borghild:
  Jeg er litt usikker på om dere virkelig har snakket med en høyre-representant, eller om dette er noe dere har funnet på.

  Vi har ingen ting om pokerspill i vårt program. Kort og godt.

  Derimot skulle det være godt kjent for de fleste at det kampen mot bl.a. pengespill-automatene ble frontet av Høyre-ordfører Tore O Hansen i Drammen. Og i det stortingsvalgprogrammet som Høyre nå går til valg på sier vi blant annet:

  · gå kritisk gjennom den ordningen som er blitt etablert for spilleautomater.
  · gi kommunene rett til å reservere seg mot utsetting av spilleautomater fra Norsk Tipping.

 20. Den sentrale grunnen for at pelsdyrhold bør forbys gir du selv, da du skriver at det for Høyre er viktig med god dyrevelferd. Når dette ikke følges opp med et forbud mot pelsdyrindustri er det et stykke vei fra teori til praksis.

  Den industrielle pelsdyrindustrien (i motsetning til pelsproduksjon fra jakt eller som biprodukt) forutsetter et dyrehold som ikke kan ivareta god dyrevelferd for rev og mink. Derfor foreslår MDG å forby dyrehold som primært eller utelukkende begrunnes med verdien av dyrenes pels. Dette gjør vi etter modell fra eksisterende lovverk i flere europeiske land, ordlyden er mer eller mindre direkte hentet ut fra den britiske loven på området.

  Det finnes også andre former for dyreplageri, og noen plager kjæledyrene sine. Forskjellen består i at det i aller høyeste grad er mulig med forsvarlig dyrehold og forsvarlig dyrevelferd, både for hamstre, chinchillaer, katter, hunder, høner, sauer, geiter osv.

  Teoretisk lar dette seg selvsagt også gjøre for dyr som rev og mink, men det lar seg ikke gjøre innenfor rammer som på noen måte ville være økonomiske bærekraftige for en industri basert på pelsproduksjon.

  Oppdrettsnæringen bærer med seg betydelige utfordringer både fra et dyrevelferdsperspektiv og på bakgrunn av hensyn til biologisk mangfold (f.eks. villaks), ressursforvaltning og (fjord)miljø. Disse problemene er imidlertid mulig å løse ved satsing på eksisterende moderne teknologi i form av lukkede, strømsatte oppdrettsanlegg.

 21. Øyvind Strømmen:
  Du skriver:

  «Oppdrettsnæringen bærer med seg betydelige utfordringer….problemene er imidlertid mulig å løse ved satsing på eksisterende moderne teknologi i form av lukkede, strømsatte oppdrettsanlegg»

  Hvorfor er det ikke mulig å løse det samme med pelsdyrene? Hva f.eks. med å stille krav om innhegninger i steden for bur?

  Og fortsatt – hvorfor ikke samme omsorg (ønske om forbud) for andre husdyr (kuer, sauer, griser)?

 22. Hei,

  dette har jeg allerede svart på. Det er teoretisk mulig å ivareta dyrevelferd for rev og mink i slik produksjon, men det ville (i motsetning til for oppdrettsnæringen) innebære så store kostnader for næringen at det i praksis ville være akkurat det samme som et forbud.

  Sveits har innført svært strenge regler, og har i dag – etter det jeg kjenner til – ikke en eneste pelsfarm, nettopp som et resultat av det.

  I MDG foretrekker vi å kalle en spade en spade, slik myndighetene i Østerrike, Kroatia, Storbritannia og Nederland (rev og chinchilla, mink underveis) også har gjort.

  Det er fullt mulig å ivareta hensyn til dyrevelferd godt i f.eks. sauehold eller grisehold; eller for den del for mink som kjæledyr. Vi setter et sterkt fokus på dyrevelferd også her, men evner samtidig å se at f.eks. sau og rev er ganske forskjellige arter, for å si det forsiktig.

  Treåringen her i huset har ihvertfall ikke noe problem med å se disse forskjellene.

  Øyvind

 23. Øyvind.
  Men da synes jeg kort og godt vi skal ta i bruk markedet også her: Innføre klare regler som ivaretar dyrevelferd. Betyr det konkurs – så er det et scenario, betyr det at noen klarer å få det til å gå rundt så er det et annet scenario. Det er jo egentlig ikke verre enn det.

 24. Hei,

  en innstramming av samme type som i Sveits (og i tre av Østerrikes delstater, i resten er det totalforbud) er – slik jeg ser det – en akseptabel løsning, som jeg fra et pragmatisk ståsted ikke ville ha problemer med å akseptere.

  Slike krav til blant annet areal, bevegelsesmuligheter og tilgang på svømmevann betyr i praksis det samme som et forbud. Jeg ville finne det svært gledelig om Høyre gikk inn for dette. Om noen skulle klare å drive økonomisk bærekraftig på et slikt grunnlag ville det overraske meg, men man skal vel aldri si aldri.

  Høyre har, dessverre og så langt jeg har fått med meg, slett ikke foreslått en slik innstramming. I stedet har partiet hatt en positiv holdning ovenfor næringen. Unge Høyre i Oslo har riktignok gått inn for å fjerne statsstøtten, på linje med blant annet Rødt. Det er – om ikke annet – et steg i riktig retning.

  Det kan være verdt å nevne at veterinærforeningen går inn for å avvikle pelsdyrholdet.

  Øyvind

 25. Leste ikke dette før nå, men vil bare si: Dette er grunnen til at jeg stemmer Høyre!
  Takk for mange gode argumenter.

  Hva med dyr som bor i dyrehager eller tigere som vokser opp hos mennesker? Er dette deres naturlige miljø? Skal dette også forbyes?

  Hvorfor er vi så sikre på at kuer og griser synes det er fantastisk å leve i båser?

  Dagens samfunn har blitt et «bruk og kast»-samfunn. Hvorfor? Fordi produkter blir dårligere og dårligere og varer kortere. Hvorfor kan jeg fortsette å bruke mine mors skinn-pumps fra 80-tallet mens mine egne syntetiske sko i 2009-modell varer ca 3 dager på byen?

  Sikkert ikke så mange som har så mange tanker om denne debatten lenger, men jeg har lest en del om pelsmotstand de siste dagene og har mye tanker og innspill.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s