Høyre vil gi makta tilbake til folket

Høyre går til valg på mangfold og maktspredning. Mange vil få mindre makt når enkeltpersoner, familier, bedrifter og lokalsamfunn skal få mer å si. Disse vil få mindre makt med Erna som statsminister: 

LO: Partisponsor, medieeier, fagforening osv. Må finne seg i at Høyre vil lytte like mye til YS, Akademikerne, Unio, NITO og de som har valgt å være uorganiserte, som til LO.

 Styreleder i Helse Sør-Øst: Skal være både kunde og produsent av helsetjenester til halve Norge. En umulig dobbeltrolle. Høyre vil gi makten til den enkelte pasient, som skal få oppsøke et privat sykehus for statens regning når man har fått en medisinsk diagnose som skal behandles. Høyre vil også legge ned de regionale helseforetakene og skille rollene som bestiller og utfører i helsevesenet.

 StatoilHydro: StatoilHydros størrelse er en utfordring. Er det hunden som logrer med halen eller omvendt? Høyre vil sikre at det er politikerne som bestemmer og at Statoil får konkurranse og utfordringer. Makten må spres. Høyre vil derfor styrke Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet, slik at myndighetene besitter like god kompetanse som StatoilHydro. Styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre utvikling av nye løsninger som både teknisk og miljømessig er bedre. Statens eierskap forvaltet av Petoro må bidra til dette. Bruke statens direkte økonomiske engasjement (SDØE ) til å stimulere omsettelighet av lisenser og mer konkurranse på sokkelen. Styrke mangfoldet gjennom å gjøre det lettere for mindre aktører å etablere seg.

Kulturdepartementet. Trond Giske har gjort seg selv og departementet til edderkoppen i kulturlivet. Inviteres han ikke på premierefest, skal man ikke ta statsstøtten for gitt. En kulturminister fra Høyre vil spre makten. Det at man holder seg inne med regjeringen skal ikke være et kriterium for støtte. Makten spres, og gis tilbake til kunstnere selv. Høyre vil mobilisere private midler gjennom skattereglene, og gjennom tilskudd til en bredt anlagt kultur og næringslivsorganisasjon som et tyngdepunkt ved siden av Norsk kulturråd, vil Høyre utvikle samarbeidet mellom kultur og næringsliv. Høyre vil satse på kulturlivet utenfor institusjonene. Ta hele landet i bruk med frie grupper og ensembler, styrke frilanseren og frivilligheten. For Høyre handler kulturlivets frihet seg om noe mer enn hvorvidt man blander seg inn i programarbeidet i den enkelte institusjon. Ensidig statlig finansiering inviterer til politisk riktighet og servilitet. Man vil fort skjele til de som bestemmer hvem som, og hva som, skal få, og kriteriene som gjelder.

 Næringsdepartementet: Omfanget av det statlige eierskapet skal reduseres, bli mer profesjonelt og i mindre grad legge seg opp i daglig drift. Det blir flere arbeidsplasser og mer verdiskapning når det blir rom for flere aktive, private eiere.

 Fylkespolitikerne: Får ikke lenger bestemme hvilke skoler elevene skal gå på, elevene skal få bestemme selv. Fylkeskommunen skal dessuten legges ned. Makten skal tilbake til elevene og til kommunene.

Direktoratet for Naturforvaltning: Har blitt en politisk aktør og en stat i staten. Direktoratet skal gjennomføre regjeringens vedtatte politikk og bli mer lydhør for folk i distriktene. Høyre vil påse at direktoratet opptrer som et direktorat og ikke som en politisk aktør, herunder opptrer som pådriver i mediene for en bestemt politisk kurs. Vi ønsker å gi kommunene mer å si innenfor vernede områder og større innflytelse på det som foregår i deres egen kommune. Vi ønsker en modernisering av naturvernlovgivningen der bruk og ivaretagelse av ressursene i større grad spiller på lag med lokal råderett og privat eiendomsrett.

Fylkesmennene: Adgangen til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene skal begrenses kraftig. Makten tilbake til innbyggerne i kommunene. Fylkesmannens rolle skal begrenses til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene.

 Landbruksdepartementet: Slipp bonden fri. Det finnes mange bønder som kan drive lønnsomt med færre reguleringer. Mye av ta av: Gjøre det lettere å starte samdrifter ved å fjerne taket på antall deltakere og myke opp avstands- og volumbegrensningene. Bedre avskrivningsreglene og etablere en avsetningsordning for fremtidige investeringer. Myke opp eierformene i landbruket slik at også aksjeselskap kan bli en mulig eierform, og dermed styrke næringens mulighet til å bygge egenkapital til fremtidige satsinger. Fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Oppheve boplikten. Oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Endre jordlovens bestemmelser om delingsforbud.

Landbrukssamvirkene. Må belage seg på mer konkurranse med en Høyre-regjering. Høyre vil styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan. Fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Makten tilbake til forbrukerne.

Reklamer

2 responses to “Høyre vil gi makta tilbake til folket

  1. En veldig bra oppsummering, men hvem får mere makt ? Jo – nemlig den enkelte ! Og det er det som er en av kjerneverdiene til et konservativt parti !

  2. PiE:
    Nettopp 😀

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s