Oljevernberedskap

Det har i valgkampen vært noe oppmerksomhet om oljevernberedskap. Alle er enig om at den ikke er god nok, og flere har forslag til hvordan den kan bli bedre. Denne posten er utløst av en henvendelse som er kommet etter valget, hvor det spørres om ikke moderne fiskebåter kan brukes som slepebåter ifm vern mot havari og oljeutslipp.

Svaret er ja. Fiskebåter har både utstyr klart om bord, det er dyktige sjøfolk, og ikke minst, de er vant til å ha tunge slep. Bondevik II regjeringen  med Svein Ludvigsen (H) som fiskeri- og kystminister, inngikk i sin periode en avtale med Fiskebåtredernes Forbud om at de skulle stille fiskebåter til rådighet til slepebåtberedskap. Dette er ikke en fullendt løsning, men et viktig bidrag til å bedre beredskapen fra dagens situasjon.

Det hevdes at dagens regjering ikke har videreført denne avtalen. Jeg har ikke klart å bringe helt på det rene om det er tilfelle eller ikke. Jeg håper påstanden er feil, hvis ikke er det grunn til å være både kritisk og bekymret.

Reklamer

Høyrebølgen

I dette stortingsvalget gjorde Erna og Høyre alle dystre spådommer til skamme. Partiet og Erna gjorde en svært god innsats og bidro til å løfte partiet. Valgresultatet viser et knapt borgerlig flertall og det er mye som tyder på at det er borgerlig vind på vei også over Norge. Kan vi tro at en ny høyrebølge er på vei?

Fortsatt vil det være behov for en god, konservativ føre-var politikk – som tar vare på miljøet. Derfor må vi satse mer på miljøpolitikk fremover. Fortsatt trenger vi mer verdiskapning for å sikre arbeidsplasser og velferd, og ikke minst vil vi fortsatt måtte kjempe for respekt for enkeltmennesket og det private initiativ – ikke minst i helse og omsorgssektoren.

Valget er over. Vi skal ta lærdom av det vi gjorde bra, men nå er det bare å rette blikket fremover og brette opp ermene. Hver dag strømmer det nå til nye medlemmer. De skal ønskes velkommen og skoleres. Organisasjonen skal bygges enda sterkere og ikke minst – politikken skal videreutvikles.

Hvilke saker/politikkområder mener du det er viktig å ta fatt på fremover? Hvor trenger vi – Høyre og Norge – ny politikk?

Svinsk influensavaksine

Etter at valgkampen overtok nyhetsbildet har vi hørt mindre om svineinfluensaen – som jo dominerte gjennom store deler av sommeren. Ikke desto mindre går arbeidet sitt gang i ekspressfart, med å produsere vaksiner. Og den kommer «somewhere near you» de nærmeste dagene.

Hvor dramatisk er egentlig denne influensaen? Dersom vi lytter til legene, inkl helsedirektoratet, så virker det som om det er skapt litt unødig mye hysteri rundt dette. Det får så være. Det som uroer meg litt mer er når bedriftslegen forteller at man har presset så raskt på å få ferdig vaksinen, at man har hoppet over endel rutinemessige kontrolltester. Av den grunn har man visstnok også fritatt legemiddelselskaper for endel produktansvar. Ikke kjenner man godt alle bivirkningene heller.

At legemiddelselskap som produserer denne vaksinen er fornøyd, kan jeg godt forstå. Men har hysteriet tatt så overhånd at vi er i ferd med å gamble med sikkerheten og skape unødvendig risiko med en uprøvd vaksine?

Innvandrerregnskap på Stortinget

En litt flåsete overskrift, jeg er enig i det, men den er inspirert av en artikkel i DN i går. Der var det nemlig intervju med Stortingets direktør, og et av spørsmålene lød:

Hva koster egentlig en stortingsrepresentant – altså med kontorutstyr, boliger, Stortingets barnhageplasser mm?

Dette visste direktøren ingen ting om. Kanskje ikke så rart. Jeg tok meg likevel i å tenke over det. Burde vi sette en prislapp på representantene våre – utover selve lønnen de mottar? Dersom vi skulle gjøre det burde vi kanskje se dette i samfunnsøkonomisk perspektiv og beregne inn tilhørende miljøkostnader. F.eks for representanter som flyr t/r Oslo. Det forrurenser som kjent mer enn bil og enda mer enn tog. Skulle vi også beregne aktiviteten til en representant: Hvor mange dok-8 forslag er vedkommende med på? Gir det resultater i form av vedtak, eller fører det bare til papirmølle og tidtrøyte – som burde vært brukt til annet produktivt arbeid? Hvordan kan vi forresten beregne hva en representant genererer av inntekter – ev reduserte kostnader for landet?

Tilbake til utgangspunktet. Jeg synes spørsmålet som ble stilt var morsomt, ikke minst kan man gjøre seg morsomme refleksjoner rundt dette temaet. Samtidig synes jeg det kanskje illustrerer på en god måte hvor dumt vanskelig det er å lage slike kunstige regnskaper.

Den viktigste konklusjonen er imidletid knyttet til refleksjonen rundt det å prissette forurrensning. Kort og godt – ta markedet i bruk til miljøets beste. Det tror jeg vi bør gjøre mer av – og det er mulig.

Erna har gjenreist Høyre

Med en knallinnsats fra Erna Solberg har Høyre gjenreist seg. Årets stortingsvalg ga over 17% oppslutning og mandater i alle fylkene i hele landet. Det har ikke Høyre hatt siden 1985-1989. Det betyr at Høyre også er tilbake i distriktene.

Vi har fått 7 nye representanter som de neste årene skal jobbe målrettet for at Høyre skal få gjennomslag for politikken. Det er selvsagt skuffende at den borgerlige seieren glapp, men med Erna skal vi likevel jobbe hardt.

Det kommenteres nå at siden AP har gjort det godt, så blir det mer AP-politikk fremover. Jeg er jommen ikke sikker på det. SV har helt tydelig tapt på å sitte i regjering, og skal partiet ikke utslette seg selv helt til neste valg må det bli tydeligere og mer gjenkjennelig som radikalt parti. Jeg ser derfor ikke bort fra at SV fremover vil bite mer fra seg både i regjering og i stortinget (og kanskje på plenen utenfor stortinget).

Uansett, det er nok  av folk som kommer til å analysere valget i alle mulige retninger. Denne bloggen har i allefall tenkt å bruke resten av dagen til å være glad over Høyres fremgang. Om kort tid kommer stjErna til Høyres Hus – og da skal vi feire Høyres og Ernas solide comeback!

Din stemme teller

Så er dagen kommet – valgdagen. Det er sagt og skrevet mye. Høyre har hatt søkelys på sine hovedsaker: bedre skole, lavere skatt og flere og bedre veier. Og ikke minst – Høyre har vært krystallklare på at en stemme på Høyre er en stemme på Høyre 🙂 

En stemme på Høyre er den sikreste garantien for å få en ny borgerlig regjering. Jo sterkere Høyre blir, jo mer gjennomslag blir det for god høyrepolitikk i regjeringen. Høyre tar ansvar og lover uten forbehold å bidra til en ny borgerlig regjering – som fører god høyrepolitikk.

Erna Solberg har dessuten gjort en utmerket innsats i valgkampen og fremstår som tydelig, troverdig og handlekraftig statsminister.

Vil du har en ny regjering som fører god høyrepolitikk, med en samarbeidsorientert statsminister som konsentrerer seg om partiene kan enes om, som har visjoner for landet og som vet hva hun vil? Da er løsningen veldig enkel.

Stem Høyre. Godt valg.

Hva lurer velgerne på

Pressen er et «underlig dyr». Den bestemmer seg for hva den skal skrive om, og klager etterpå at det ikke skrives om andre ting. Kan dette ha å gjøre med at vi har et ganske ensporet og homogent norsk pressekorps – hvor et solid flertall påberoper seg politisk ståsted trygt ute på venstre fløy?

I mange måneder har journalistene løpt etter hverandre og stilt nøyaktig de samme spørsmålene. Dvs det samme spørsmålet. Hva vil Høyre velge. Det måtte en valgkamp til for at de skulle forstå at Høyre går til valg på Høyres politikk. Likefullt fortsetter pressen å stille samme spørsmål – som overhode ikke handler om politikk. Og når vi nå nærmer oss innspurten sitter pressen litt forundret tilbake «kjedelig valgkamp – ingen saker som peker seg ut». Neivel, og hvem sin skyld er det? Høyre har hatt klart søkelys på bedre skole, lavere skatt og flere og bedre veier. Vi har hatt søkelys på mer politi, fjerne helsekøene og EU-spørsmålet. Andre partier har hatt tilsvarende. Tydeligvis mener pressen dette er uinteressant. Dem om det.

Hva er så velgerne opptatt av? Mye forskjellig – og også i dag helt frem til de første valglokalene åpner, tikker det inn spørsmål til Høyre om hva som er politikken vår:

F.eks.:

Tannhelse:
Svar: Høyre vil sørge for bedre støtte til tannbehandling for dem som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi.

Samordning av pensjoner:
Svar: Da Høyre satt i regjering fikk vi opp samordningen for gifte og samboende fra 75 til 85 prosent. I pensjonsreformen har vi valgt å prioritere opptjeningstaket (sånn at pensjoner kan tjenes oppad til 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden) sånn at det skal lønne seg å jobbe også når det kommer til utbetalt pensjon, gjeninnføring av individuelle pensjonsspareordninger (som de rødgrønne fjernet) og forbedring av pensjonsopptjeningen for ulønnet omsorgsarbeid. Vi vil også i kommende periode vurdere å gjøre ektefellepensjonen bedre. I første omgang vil Høyre prioritere å forbedre de individuelle pensjonsspareordningene (gjennom å øke det skattefrie sparebeløpet fra 15 000 kroner til 40 000 kroner) og gjeninnføre individuelle og kollektive livrenter med skattefordel.

Hjelp til familier med autisme:
Svar: Fra Høyres mener at tilbudet til autistiske barn er mangelfullt. Vi vet at mange foreldre har positive erfaringer med alternativ behandling, blant annet biomedisinsk behandling.  På bakgrunn av dette fremmet Høyres stortingsgruppe tidligere i år et forslag om å styrke forskningen om slik behandling, og andre tiltak som skal sikre et bedre tilbud til barn med autisme og deres familier. Dessverre ble dette nedstemt av regjeringspartiene. Vi vil imidlertid vurdere om forslagene kan fremmes på nytt for det nye Stortinget etter valget.

Høyre har også gått inn for en storsatsing på habilitering og rehabilitering, som skal sikre et bedre opptrening til barn og andre med nedsatt funksjonsevne. Erna Solberg har dette som en av sine 10 viktigste saker som statsministerkandidat. Videre har Høyre foreslått å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten, herunder avlastningstilbud, slik at flere kan få bedre hjelp der de bor.  

I tillegg spør folk i detalj om skolepolititikk, samferdsel, EU, forsvar, helse, skatter og avgifter osv. Folk er kort og godt opptatt av mange ting. Og de skjønner at informasjon om politikken ikke finnes hos pressen, men hos partiene. Vi regner derfor med økt trygg på henvendelser gjennom hele helgen også valgdagen.

Det handler om å gi landet ny regjering. Da trengs et sterkt Høyre. Godt valg!